Saat yli 100 €:n ostoksiin ilmaisen toimituksen!

Toimitusehdot

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Rekisterinpitäjä
Dama Design Tmi
Y-tunnus: FI 1536344-5

Osoite (myymälä):
Forum Kortteli, Linnankatu 9-11,
20100 Turku

Kotipaikka: Turku
Puhelin: 0400 599660
Sähköposti: [email protected]

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Anitta Luukinen 

Forum Kortteli, Linnankatu 9-11, 20100 Turku
Puhelin: 0400 599660
Sähköposti: [email protected]

Henkilörekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja viestintä.

Rekisteröitävät tiedot
Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

Nimi, Yritys, Y-tunnus, puhelinnumero, sähköposti, yhteyshenkilö, osoite, sosiaalisen median osoitteet. Mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot. Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain. (evästeet)

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

  • Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä
  • Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä
  • Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan
  • Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä.
  • Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä.


Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: Tietoja voidaan luovuttaa vain Dama Designin henkilökunnalle tai verkostosparraajille. Muille kolmansille osapuolille tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan suostumusta.

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä suojasta.


Rekisterin suojaus
A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Dama Designin toimitiloissa lukitussa tilassa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Dama Designin tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. Lukot ovissa, salasanat laitteissa, sormenjälkitunnistukset puhelimissa, salasanojen säännöllinen vaihtaminen, ulkopuolisilla ei ole pääsyä henkilöiden laitteille.


Tietojen säilytys
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan pyydettäessä, tai asiakassuhteen selkeästi loppuessa, esimerkiksi asiakasyrityksen lopettaessa toimintansa.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Lisäpyynnöt maksavat 20 € + alv / kerta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.

Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön sähköpostitse.


Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.